A személyes adatok védelme és a cookie-k használata

NYILATKOZAT A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL

Az adatok kezelésénél vállaljuk, hogy a személyes adatok védelméről szóló módosított SZNT T.t. 136/2014 sz. törvény és a 2016/679 számú – GDPR (General Data Protection Regulation) európai rendelet irányelveit követjük.

KI A SZEMÉLYES ADATOK KEZELŐJE

A honlap üzemeltetője Ing. Róbert Blto – BREX, Na Hôrke 50/24, 949 11 Nitra, Stat.sz. 43 531 326, bejegyezve a Nyitrai Kerületi Hivatal vállalkozói jegyzékébe a 430-30990 szám alatt.

Nyilatkozzuk, hogy a személyes adataik kezelőjeként az érvényes jogszabályokban megkövetelt valamennyi törvényes kötelezettségnek eleget teszünk.

MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNK

 • A szerződéseink, bejelentkezési és kapcsolattartási űrlapjaink keretében megadott információkat
 • Más webhelyekről feltöltött tartalom
 • A cookie (süti) fájlok

HOGYAN HASZNÁLJUK A BEGYŰJTÖTT INFORMÁCIÓKAT

 • Az űrlapokon megadott információkat kizárólag azokra a célokra fogjuk használni, amelyekre azokat megadta:
 • A süti fájl egy kis szöveges fájl, amelyet a webhely a böngészés közben a számítógépére vagy a mobileszközére ment el. Ennek a fájlnak köszönhetően webhelye bizonyos ideig figyelemmel kíséri lépéseit és preferenciáit, így a webhely legközelebbi meglátogatásakor vagy az oldalak böngészésekor nem kell azokat ismét megadnia.
 • a bejelentkezési űrlapok és szerződések adatait új regisztrációhoz
 • egyes funkciók miatt és harmadik felek szolgáltatásainak használata miatt kommunikációs adatok és a sütifájlok cseréjére kerül sor az adott szolgáltató és Ön között, például Google Analytics, Google AdWords, Google Maps, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube stb.
 • a weboldalakat olyan üzemmódban is lehet használni, amely nem teszi lehetővé a honlap látogatói adatainak gyűjtését

TÁJÉKOZTATÁS A JOGAIKRÓL

Az alábbi jogok általánosan vonatkoznak Önre az érvényes adatvédelmi törvények alapján:

 • az általunk tárolt személyes adatokról szóló információhoz való jog
 • ezen adatokhoz való hozzáférés joga, az adatok frissítéséhez vagy helyesbítéséhez való jog
 • kérheti tőlünk ezen személyes adatok törlését – a cég az adatokat törli, amennyiben az nem sérti az érvényes jogszabályokat és nem ütközik a cég jogos érdekeibe
 • amennyiben kétségei vannak a személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó kötelezettségek betartásával kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk vagy az Adatvédelmi Hatósággal

AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDŐTARTAMA

 A személyes adatait az Ön és üzemeltető között fennálló szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelességek gyakorlásához, valamint az ezekből a szerződéses jogviszonyokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig tároljuk.

KAPCSOLAT

Amennyiben a személyes adatok védelmével kapcsolatos bármely kérdése van, forduljon hozzánk e-mailben: info@obedvmeste.sk vagy telefonon a 0903 108 253 számon.