Berlinka Bratislava I

  • Námestie Ľudovíta Štúra 4
    811 02 Bratislava I