Reštaurácia Sen Prešov

closed
Opening hours
Monday
10:30 - 15:00
Tuesday
10:30 - 15:00
Wednesday
10:30 - 15:00
Thursday
10:30 - 15:00
Friday
10:30 - 15:00
Saturday
closed
Sunday
closed
About Us
Stredná odborná škola gastronómie a služieb má za sebou dlhú a úspešnú históriu. Jej brány opustili tisícky absolventov vzdelaných v gastronomických odboroch a odboroch služieb. Škola naďalej kráča za ďalšími úspechmi, prispôsobuje sa požiadavkám doby, trhu i záujmu verejnosti. Neustále pracuje na skvalitňovaní vzdelávacieho procesu, modernizovaní výuky a práci v rámci mimoškolských aktivít študentov. Vytvára priaznivé podmienky pre štúdium a uplatnenie sa absolventov na trhu práce.
Photo gallery
Location