Daily Menu Košice, Barca

modify
Notice:
Milí stravníci,
po dlhej rekonštrukcii vás opäť radi privítame v našom stravovacom zariadení.